chukagekenkatabami

中陰剣片喰

中陰剣片喰

中陰剣片喰(ちゅうかげけんかたばみ)、片喰紋のひとつ。

Post to Instagram!