futokutsuwa

太轡

太轡

太轡(ふとくつわ)、轡紋のひとつ。

Post to Instagram!