kagedakihanagyoyo

陰抱花杏葉

陰抱花杏葉

陰抱花杏葉(かげだきはなぎょうよう)、杏葉紋のひとつ。

Post to Instagram!