marunishippou

丸に七宝

丸に七宝

丸に七宝(まるにしっぽう)、七宝紋のひとつ。

Post to Instagram!