mitsuwarihoyanohana

三つ割寓生の花

三つ割寓生の花

三つ割寓生の花(みつわりほやのはな)、寓生紋のひとつ。

Post to Instagram!