mitsuwarinadeshiko

三つ割撫子

三つ割撫子

三つ割撫子(みつわりなでしこ)、撫子紋のひとつ。

Post to Instagram!