rikyukarahana

利休唐花

利休唐花

利休唐花(りきゅうからはな)、唐花紋のひとつ。

Post to Instagram!