warabigiri

蕨桐

蕨桐

蕨桐(わらびぎり)、蕨紋のひとつ。

Post to Instagram!