dakiyahazu

抱矢筈

抱矢筈

抱矢筈(だきやはず)、矢筈紋のひとつ。

Post to Instagram!