hondanejiaoi

本田捻じ葵

本田捻じ葵

本田捻じ葵(ほんだねじあおい)、葵紋のひとつ。

Post to Instagram!