kyokkouhiashi

旭光日足

旭光日足

旭光日足(きょっこうひあし)、日足紋のひとつ。

Post to Instagram!