migiryunomaru

右龍の丸

右龍の丸

右龍の丸(みぎりゅうのまる)、龍紋のひとつ。

Post to Instagram!