zyurokuyaeomotegiku

十六八重表菊

十六八重表菊

十六八重表菊(じゅうろくやえおもてぎく)、菊紋のひとつ。日本の天皇および皇室を表す紋章です。

Post to Instagram!