mitsuyosenoshi

三つ寄せ熨斗

三つ寄せ熨斗

三つ寄せ熨斗(みつよせのし)、熨斗紋のひとつ。

Post to Instagram!